özle|mek

özgeçmiş
özgü

TTü öz +gU

özgül

YTü özgü +Il

özgün

TTü öz +gIn

özgür

TTü öz

özle|mek

TTü: "düşünmek, hasret etmek" [ Neşrî, Kitab-ı Cihannümâ, 1492]
TTü: [ Asım Ef., Burhan-ı Katı terc., 1797]
ögse-

TTü öz benlik, zihin, düşünce +lA-

 öz

Not: Anadolu ağızlarında rastlanan öğse- biçimi aynı kökten ETü/TTü ög "akıl, idrak" +sA- (eksiklik bildiren ek) şeklindedir.

Benzer sözcükler: özlem


07.09.2017
özlük
özne

TTü öz

özofagus

İng oesophagus yemek borusu EYun oisophágos οἰσοϕάγος zboğaz, yemek borusu <? EYun phágos ϕάγος zyeme, yiyen EYun phágō ϕάγω zyemek

özümle|mek

TTü özüm kendim +lA-

özümse|mek

TTü öz +ImsA-