özerk

özek

TTü öz +Ak

özel

TTü öz kendi +Al

özeleştiri
özen

TTü özen-

özen|mek

TTü öz akıl, zihin +(g)An-

özerk

YTü: [ Resmi Gazete, 1961]
Üniversiteler bilimsel ve idari özerkliğe sahip kamu tüzel kişileridir.

§ TTü öz kendi YTü erk iktidar

 öz, erk

Not: Fr autonome karşılığı olarak üretilmiş bileşik isimdir. Karş. otonom.

Benzer sözcükler: özerkleşmek, özerklik


16.08.2017
özet

TTü öz +At2

özge

<< OTü özge başka, öteki ETü öz kendi, kişi +gA

özgeçmiş
özgü

TTü öz +gU

özgül

YTü özgü +Il