özel

öz

<< ETü öz benlik, kendi ETü ö- düşünmek, bilincinde olmak +Uz

özdek

TTü öz +dAk

özdeş

TTü öz +dAş

özdeyiş
özek

TTü öz +Ak

özel

YTü: "zati, hususi, şahsi" [ Cumhuriyet - gazete, 1935]
değerli arkadaşım Fuada burada özel minnetlerimi sunarım.

TTü öz kendi +Al

 öz

Benzer sözcükler: özelge, özelleştirmek, özelleştirme, özellik, özellikle


05.12.2015
özeleştiri
özen

TTü özen-

özen|mek

TTü öz akıl, zihin +(g)An-

özerk

§ TTü öz kendi YTü erk iktidar

özet

TTü öz +At2