özek

öyle

<< ETü-O ayla o şekilde, o suretle ETü an ıla +lAyU

öz

<< ETü öz benlik, kendi ETü ö- düşünmek, bilincinde olmak +Uz

özdek

TTü öz +dAk

özdeş

TTü öz +dAş

özdeyiş
özek

YTü: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
özek (bkz. çekirdek) = Nüve

TTü öz +Ak

 öz


01.01.2011 den önce
özel

TTü öz kendi +Al

özeleştiri
özen

TTü özen-

özen|mek

TTü öz akıl, zihin +(g)An-

özerk

§ TTü öz kendi YTü erk iktidar