özdeyiş

öykün|mek

<< ETü ötgün- 1. kıyaslanmak, benzemek, 2. hikâye anlatmak ETü ötüg 1. geçiş, 2. dua, dilek +In- ETü öt- öte geçmek, duyurmak, (meram) anlatmak +Uk

öyle

<< ETü-O ayla o şekilde, o suretle ETü an ıla +lAyU

öz

<< ETü öz benlik, kendi ETü ö- düşünmek, bilincinde olmak +Uz

özdek

TTü öz +dAk

özdeş

TTü öz +dAş

özdeyiş

[ Milliyet - gazete, 1952]
öğretmen şiir ve özdeyişlerini basmanın ne verimli bir yol olduğunu keşfeden dahilerin dergisidir.

 öz, de-


10.08.2017
özek

TTü öz +Ak

özel

TTü öz kendi +Al

özeleştiri
özen

TTü özen-

özen|mek

TTü öz akıl, zihin +(g)An-