özdeş

öykü

YTü öykün- özenmek, taklit etmek

öykün|mek

<< ETü ötgün- 1. kıyaslanmak, benzemek, 2. hikâye anlatmak ETü ötüg 1. geçiş, 2. dua, dilek +In- ETü öt- öte geçmek, duyurmak, (meram) anlatmak +Uk

öyle

<< ETü-O ayla o şekilde, o suretle ETü an ıla +lAyU

öz

<< ETü öz benlik, kendi ETü ö- düşünmek, bilincinde olmak +Uz

özdek

TTü öz +dAk

özdeş

YTü: [ TDK, Felsefe ve Gramer Terimleri, 1942]
özdeş = Ayni = Identique

TTü öz +dAş

 öz

Benzer sözcükler: özdeşim, özdeşleşmek, özdeşleştirmek, özdeşlik


29.01.2015
özdeyiş
özek

TTü öz +Ak

özel

TTü öz kendi +Al

özeleştiri
özen

TTü özen-