özümle|mek

özgür

TTü öz

özle|mek

TTü öz benlik, zihin, düşünce +lA-

özlük
özne

TTü öz

özofagus

İng oesophagus yemek borusu EYun oisophágos οἰσοϕάγος zboğaz, yemek borusu <? EYun phágos ϕάγος zyeme, yiyen EYun phágō ϕάγω zyemek

özümle|mek

YTü: [ TDK, Felsefe ve Gramer Terimleri, 1942]
özümleme = Temsil = Assimilation

TTü özüm kendim +lA-

 öz

Not: Türkçe iyelik ekli addan fiil türetilmesi benzersizdir.

Benzer sözcükler: özümleme


10.10.2013
özümse|mek

TTü öz +ImsA-

özür

Ar ˁuḏr عذر z [#ˁḏr fuˁl msd.] bağışlama Ar ˁaḏara عذر zbağışladı, mazur gördü

özüt

ETü özüt ruh ETü öz +Ut

özveri
pa

Fa/OFa pāy/pā پاى/پا z1. ayak, 2. ayak izi, ard, alt, dip, baz, temel, kaide, kalıcılık, direnç ≈ Ave pādha- a.a. << HAvr *ped-1 a.a.