öt|mek

örtü

<< ETü örtüg örten şey, örtü ETü ört- +I(g)

örümcek

<< ETü örümçek örümcek ETü örümçi a.a. +Ak ETü ör- örmek +Im

östaki borusu

Fr trompe d'Eustache İng Eustachian tube orta kulağı burun boşluğuna bağlayan kanal öz Bartolomeo Eustachi İtalyan anatomist (1500-1574)

östrojen

Fr oestrogène dişilerde yumurtlamayı düzenleyen hormon EYun oïstrós οïστρός zkızma, dişilerde kızışma dönemi (<< HAvr *ois-tro- HAvr *eis-1 kızma, kızışma )

öşür

Ar ˁuşr عشر z [#ˁşr fuˁl msd.] onda bir, üründen alınan onda bir vergi Ar ˁaşr/ˁaşara(t) عشر/عشرة zon

öt|mek

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
tagda sıġun ötser [dağda geyik ses etse] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ok keyiktin ötti [[ok geyiğin içinden geçti]] (...) ol sıbızġu ötürdi/öttürdi [[düdük öttürdü]] (...) ol xānka ötüg ötündi [[hana dilekçe verdi]] TTü: [ Yunus Emre, Bütün Şiirleri, <1320]
yolum ötmez [geçmez] bu erkāndan içeri

<< ETü öt- 1. öteye geçmek, 2. ses duyurmak, (meram) anlatmak, 3. borçlanmak, hak geçmek

Not: ETü fiil geniş bir semantik yelpazeye sahip iken TTü günümüzde sadece "ses etmek" anlamı korunmuştur. Türevlerde öte, ötürü, ödünç, öykü (< ötkü), öç göze çarpar.

Benzer sözcükler: öttürmek, ötüm, ötümlü, ötüşmek

Bu maddeye gönderenler: öç, öde- (ödenek, ödev, ödünç), ödün, öte (öteki), ötürü, öykün- (öykü)


20.07.2015
ötanazi

Fr euthanasie İng euthanasia bir kimseyi iyi niyetle öldürme EYun euthanasía ευθανασία zhayırlı ölüm § EYun εῦ ziyi, hayırlı EYun thánatos θάνατος zölüm +ia

öte

ETü/TTü öt- öteye geçmek +A

öteki

TTü öte +kI

ötürü

<< ETü ötrü geçe, sonra [zaman edatı], dolayı [nedensellik edatı] ETü öt- öte geçmek +(g)ArU

öv|mek

<< ETü ög- 1. methetmek, 2. tövbe etmek, pişman olmak <? ETü ö- düşünmek, anmak +Ik-