çocuk

çizgi

Türkiye Türkçesi çiz- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gU ekiyle türetilmiştir.

çizi2

İngilizce cheesy "peynirli" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce cheese "peynir" sözcüğünden türetilmiştir. (NOT: Bu sözcük Eski İngilizce aynı anlama gelen cése sözcüğünden evrilmiştir. Eski İngilizce sözcük Eski Yüksek Almanca aynı anlama gelen chāsi sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Almanca sözcük Latince aynı anlama gelen caseus sözcüğünden alıntıdır.

çiziktir|mek

Türkiye Türkçesi çiz- fiilinden Türkiye Türkçesinde +ik° ekiyle türetilmiştir.

çizme

Türkiye Türkçesi çiz- fiilinden Türkiye Türkçesinde +mA ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

çoban

Farsça çōbān veya şūpān veya şiwān چوبان/چبان/شبان/شوان z "davar güden" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen şupān sözcüğünden evrilmiştir. (NOT: Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *fşu-pāna- sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde fşu- "davar" ve Avesta (Zend) dilinde pāna- "koruyan, gözeten" sözcüklerinin bileşiğidir. )

çocuk
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
çocuk: al-χannūş [domuz yavrusu] Kıpçakça: [ anon., Kitab-ı Mecmu-ı Tercüman-ı Türkî, 1343]
çoçka: al-χannūş Çağatayca: [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, 1500 yılından önce]
çuçak [cüce]

Köken

Eski Türkçe çocuk "yavru, özellikle domuz yavrusu" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük çocuk dilinden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için cücük maddesine bakınız.

Ek açıklama

Çocuk dilinden alınmış ekspresif bir deyimdir. Karş. Eski Türkçe çıçamuk "küçük parmak", çıpçık/çıpçuk "serçe kuşu". Ayrıca cücük, cıcık, küçücük.

Benzer sözcükler

çocuklaşmak, çocuklu, çocuksu, o.ç.


10.07.2015
çoğal|mak

Türkiye Türkçesi çōk "kalabalık" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +Al- ekiyle türetilmiştir.

çoğul

Türkiye Türkçesi çok sözcüğünden Yeni Türkçe +Il ekiyle türetilmiştir.

çoğulcu

Yeni Türkçe çoğul fiilinden Yeni Türkçe +cI ekiyle türetilmiştir.

çok

Eski Türkçe çōk "kalabalık, gürültü" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan çawk veya *çoğuk "ses, avaz" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe çawı- veya çoġı- "ses etmek" fiilinden +Uk ekiyle türetilmiştir.

çolak

Eski Türkçe çoluk "sakat" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe çol- "parçalamak, sakatlamak" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe çal- "vurmak, kesmek, koparmak" fiili ile eş kökenlidir.