çevre

çevik

Fa çābuk/çabuk چبك/چابك zacul, tez, hızlı

çevir|mek

<< ETü çevür- çevirmek, döndürmek

çevirim

TTü çevir- +Im

çevirmen

TTü çevir- +mAn

çevlik

<< TTü çevrik 1. etraf, 2. etrafı çevrili yer, bahçe TTü çevür- +Uk

çevre

KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
retunde - Tr: čourma vel čoura (...) circum - Tr: čop čoura TTü: [ Şeyyad Hamza, Dastan-ı Yusuf terc., <1348]
çevresinde Yūsuf'uŋ oturdılar TTü: "... çevrili yer, avlu" [ Cafer Efendi, Risale-i Mi'mâriyye, 1614]
harīm Arabīdir, Farisīde pirāmen, Türkīde çevre demektir, fe-emmā Arabī üzre havlī dahi derler. TTü: "... doğa [İng environment çevirisi]" [ Milliyet - gazete, 1975]
ulusal üretim bazan ulusal çevre kirlenmesi olarak yorumlanmaktadır TTü: çepçevre [HDil-TS 1564]
beden ḳalˁasın çepçevre aldılar çevre yolu [ Cumhuriyet - gazete, 1963]
YTü: çevresel [ Cumhuriyet - gazete, 1964]
kalkınma çabalarını sınırlıyan çeşitli ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal ve çevresel faktörler

<< OTü çevre etraf, muhit ETü çevür- +A

 çevir-

Not: OTü +A yapım eki, +mA masdar ekinin varyant biçimidir - çevre = çev(ü)r-me.

Benzer sözcükler: çepeçevre, çevre kirlenmesi, çevre mühendisi, çevre yolu, çevrebilim, çevrelemek, çevrelenmek, çevresel

Bu maddeye gönderenler: çevreci


16.09.2017
çevreci

TTü çevre +çI

çeyiz

Ar cahāz جَهَاز z [#chz fiˁāl msd.] 1. donanım, 2. nikâhta kız tarafınca verilen hediyeler

çeyrek

Fa çār-yak چار يك zdörtte bir

çıban

<< ETü çupagan/çıbıgan 1. hünnap meyvesi, 2. bir tür çıban veya tümör

çıfıt

Fa cuhūd/cihūd جهود/جهود zYahudi İbr yəhūd יהוד za.a.