çehar

çaydanlık

TTü çaydān çay pişirme kabı +lIk § TTü çay Fa +dān kap, mahfaza

çayır

?

çaylak

<< OTü-KT çarlak/çawlak bağırgan ETü çarla-/çavla- bağırmak +Uk

çaynik

Rus çaynik чайник zçaydanlık Rus çay чай zçay

çeçe sineği

Fr tsé-tsé Afrika'da uyku hastalığına yol açan bir sinek Sechuana tsetse a.a.

çehar

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
cān-ıla tende çehār erkān nedür

Fa/OFa çahār/çār چهار/چار zdört ≈ Ave çathvar- a.a. ≈ Sans çatúr चतुर् za.a. << HAvr *kʷetwer a.a.

Not: Aynı kökten Lat quatr-, EYun tetr-, Slav çatr- "dört". Ayrıca Lat quartus "dörtte bir", quadraginta "kırk".

Benzer sözcükler: çar, ciharüdü, ciharüse, ciharüyek, dört cihar, şeş cihar


06.08.2015
çehre

Fa çihra چهره zinsan yüzü << OFa çihrag bir şeyin doğası veya özü, görüntü, idea ≈ Ave çithra görünme, belirme, bir şeyin gözle görünen yüzü, suret ≈ Sans çitrá चित्र zresim, suret << HAvr *ki-tro- aydın, görünen, görüntü

çek

Fa çak چك zberat, belge, üçüncü kişilere ciro edilebilen ödeme emri

çek|mek

<< ETü çek- kendine doğru güç uygulamak

çekap

İng check-up kontrol, baştan aşağı gözden geçirme § İng check 1. satrançta şah hamlesi, 2. denetlemek, kontrol etmek (EFr échec/chec satrançta şah, satranç oynu Fa şāh شاه zhükümdar ) İng up aşağıdan yukarıya hareket bildiren edat

çekçek

TTü çek-