gen

+gen

Fransızca +gone "açı, köşe" parçacığından alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Fransızca parçacık Eski Yunanca aynı anlama gelen gōnía γωνία z sözcüğünden alıntıdır.

gen
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, 1943]
gen

Köken

Almanca Gen "canlılarda kalıtımı düzenleyen hücre birimi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1866 Gregor Mendel, Avst. biyolog.) Almanca sözcük Eski Yunanca génos γένος z "soy, zürriyet" sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için gen(o)+ maddesine bakınız.

Ek açıklama

Karş. İngilizce gene (/cīn/), Fransızca gène (/jen/). Türkçe telaffuz Almancadan alınmıştır.

Bu maddeye gönderenler

genom


14.08.2017