Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi
Nişanyan Sözlük Android Uygulaması

Arapça fāˁil vezni

abit, acil, âciz, adil, afif, ahir, ait, akif, akik, akil, akim, âkit, ali, alil, alim, amik, amil, amir, arız, ari1, arif, asi, asil, aşık1, atıl, ati, atik, azim2, aziz, baği, bais, baki, bakir, baliğ, bani, bariz, basit, batıl, batın2, bayat, bayır, bayi, bedii, beliğ, beri2, cahil, caiz, calip, cami, camia, cani, canip, cari, cazip, cebin, cedit, cenin, cesim, cirit, dahi2, dahil2, daim, dair, dakik, delil, edip, elim, emin, emir2, esir1, esir2, essah, fahiş, faik, fail, faiz, fakih, fakir, fani, fariğ, farika, fasık, fasih, fasit, fatih, fazıl, feci, ferik, firik, fitil, gabi, gafil, gaip, galip, galiz, gani, garip, gasıp, gazi, habip, habis, hacip, hadım, hadim, hadis, hafız, hafi, hafif, hafit, hain, haiz, hakim1, hakim2, hakir, hali, haliç, halik, halim, halis, halita, hami, hamil, hamile, hamiş, hamur, hanif, hariç, harika, harikulade, harim, harir, haris, has, hasıl, hasıla, hasır, hasip, hasis, haşin, hatır1, hatip, havi, hayıt, hayy, hazakat, hazır, hazin, hecin, hekim, herif, kabil1, kabil2, kabzımal, kadı, kadim, kadir2, kadir3, kadit, kâfi, kâfir, kâhin, kahir, kaim, kâmil, kani, kari, karin, kasım, kâşif, katil2, kâtip, kavi, kâzip, kebir, kefil, kenef, kerim, kesif, lain, latif, layık, layiha, lazım, leziz, mahir, mail1, malik, mani1, mariz, mayi, mazi, meni, mesih, metin2, meyyit, nadim, nadir, nafi, nafiz, nahif, nail, naip, nakıs2, nakip, nasip2, naşi, natır, nazım2, nazır, nazil, nebi, necip, necis, nedime, nefis2, nesim, neşid, nezih, raci, racim, rafızî, rahim2, rahip, rakım, rakik, rakip, ravi, rayiç, razı, redif, refik, refika, reis, reşit, rezil, sabık, sabi, sabit, sadık, sadır, saf1, safi, sağir, sahi, sahil, sahip, saik, sair, sakıt, saki, sakil, sakim, sakin, salih, salik, salim, sam yeli, samimi, sani, sari1, sarih, sebil, sefih, sefil, sefir, selim, seri2, seyis, seyit, simit, şahika, şahit, şair, şaki, şamil, şatır, şayi, şedit, şehir2, şehit, şeni, şerif1, şerik, şerir, şerit, tabi, tabip, tacir, tahin, tahir, tali, talih, talip, tam, tarik, tavil, tayyip, vacip, vadi, vahim, vaiz, vakıf2, vaki, vali, varis1, varit, vasıl, vasi1, vasi2, vazıh, veciz, vekil, veli, vezir, yemin, yetim, zabit, zahir, zahit, zail, zaim, zait, zakir, zalim, zamir, zarif, zayıf, zayi, zeki, zelil, zifir