Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi

+U- ekiyle yapılan kelimeler

ETü ad ve sıfatlardan fiil yapar. Kıpçak ve Oğuz lehçelerinde /A/ sesine dönüşür (boşu- > boşa-, törü- > töre-).