Yunan

yumruk

<< ETü yudruk yumruk ETü *yudur- +Uk <? ETü yut- yutmak +(g)Ur-

yumurcak

TTü yumru kabarcık, ur +çAk

yumurta

<< ETü yumurġa/yumurtġa yumurta <? ETü yum- top yapmak

yumuşa|mak

<< ETü yımşak yumuşak ETü yımşa- yumuşamak +Uk

yun|mak

<< ETü yun- yıkanmak ETü yu- yıkamak +In-

Yunan

[ Hızır Paşa, Müntehab-ı Şifa, <1400]
yunān dilince ... yunān pādişāhı

Ar/Fa yūnān يونان za.a. EFa yōnān [çoğ.] a.a. EFa yōn İyonyalı, Yunan +an3 EYun Iōn ιών zYunan boylarından biri, İyonyalı <? EYun iōn ιών zgiden, göçen, yörük

 iyon

Not: MÖ 6. yy'da Anadolu'yu ele geçiren Perslerin Batı Anadolu kıyı şeridi Helenlerinden aldığı ad, doğu dillerinde Helen kavminin genel adı olarak benimsenmiştir. Batı Anadolu İyon'larının buraya MÖ 1. binyıl başlarında göçmen olarak geldikleri rivayet edilir.

Benzer sözcükler: Yunanca, Yunanistan, Yunanlı


05.10.2017
yunt

<< ETü yunt at

yunus

öz (Ar) yūnus يونس zKuran'da adı geçen bir peygamber, Zünnun öz (OYun) iōnas ιώνας zTevrat'ta adı geçen bir kutsal kişi öz (İbr) yōnah יונה za.a. İbr yōnah kumru

yuppie

İng yuppie [abb.] genç, şehirli, sınıf atlamaya aday kimse İng young urban professional

yurt

<< ETü yurt 1. çadır, oba, 2. konut, mesken, menzil <? ETü ur- +Ut

yurttaş

TTü yurt +dAş