Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi
Nişanyan Sözlük Android Uygulaması

yok

yoga

İng yoga Hindistan'a özgü ruh ve beden eğitimi yöntemi Sans yóga योग z1. birlik, birleşme, birleştirme, tevhid, 2. (işe) koşma, düzme, düzene koyma

yoğalt|mak

YTü yoğal- tükenmek +It- TTü yok +Al-

yoğun

<< ETü yoġun kalın, kaba ≈ ETü yoġur- (hamur) kabartmak

yoğur|mak

<< ETü yoġur-/yuġur- hamur yoğurmak

yoğurt

<< ETü yoġrut katılaştırılmış süt ürünü ETü yoġur- kabartmak, yoğunlaştırmak +Ut

yok

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
ol süg anda yok kıldım [o orduyu orada yok ettim] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
yōḏtı, yōḏār, yōḏmak [[silmek, bozmak]] (...) yoḏuldı, yoḏundı, yoḏuşdı (...) yoḏut [[uğursuz]]

<< ETü yōk var değil ETü yod- silmek, bozmak +Uk

Not: ETü /ḏ/ sesinin erken dönemden itibaren erozyona yatkın olduğu görülüyor. Aynı fiil halen Anadolu ağızlarında yoy- "tüketmek, tahrip etmek" şeklinde görülür. • Moğ cobkura- "yok olmak" biçimi, Türkçe *yōkra- eşdeğeridir.

Benzer sözcükler: yok satmak, yokluk, yokoluş, yoksa

Bu maddeye gönderenler: yoğalt-, yokla-, yoksul, yoksun, yoz


14.12.2015
yokla|mak

TTü yok +lA-

yoksul

<< OTü yoksul fakir ETü yok +sIl

yoksun

TTü yok

yokuş

<< OTü yokuş yükselen (yol, zemin) ETü yok yüksek yer +Iş

yol

<< ETü yol 1. yürüyüş, 2. yol, patika ≈ ETü yorı- yürümek