Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi

yetkin

yetenek

TTü yet- +AnAk

yeterlik

TTü yeter +lIk

yeti

TTü yet- +I(g)

yetim

Ar yatīm يتيم z [#ytm faˁīl sf.] anasız veya babasız, tek ve benzersiz

yetki

TTü yet- +gU

yetkin

TTü: "olgun" [ Karacaoğlan, <1700]
beş on türlü meyva gelir pazara / yetkini m'alırlar yoksa χamı mı YTü: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
yetkinleşmek = Tekemmül etmek

TTü yet- +gIn

 yet-


12.06.2015
yetmiş

<< ETü yétmiş 70 ETü yéti +mIş

yevm

Ar yawm يَوْم z [#ywm faˁl ] gün (≈ İbr/Aram yōm יומ za.a. ≈ Akad ūmu a.a. )

yevmiye

Ar yawmī يومى z [nsb.] günlük, gündelik Ar yawm يوم z [#ywm] gün

yezdan

Fa yazdān يزدان ztanrı << OFa yazatān [çoğ.] tanrılar, tanrılar alemi Ave yazata tanrı, kutsal varlık Ave yazaiti tapınmak, adak sunmak << HAvr *yag- tapınmak

Yezidi

<? OFa yazad Zerdüşt inancında kutsal varlık, tanrı Ave yazata a.a.