*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,124 madde altında toplam 31,501 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 2457 adet kelime arandı.
Son arananlar: Rehabilite, Murahhas, kalıt, baypas, zişan.

Son güncelleme: 18 Ekim 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fr visuel İng visual görmeye ilişkin, görsel Lat visualis Lat videre, vis- görmek +al°

Fr/İng vision görüş, görme Lat visio a.a. Lat videre görmek +()tion

Fr vaudeville bir tür hafif komedi << EFr vaudevire doğaçlama söylenen şarkı EFr vauder çevirmek

Fr vocabulaire kelime hazinesi OLat vocabularium Lat vocabulum [küç.] kelime, sözcük +ari° Lat vox, voc- ses, söz +ul°

Fr vocal 1. sese ilişkin, sessel, sesli, 2. dilbilgisinde sesli harf, 3. müzikte insan sesi Lat vocalis Lat vox, voc- insan sesi +al° HAvr *wekʷ- söylemek

Fr volant uçan nesne, dönen bir tekerleğin dengesini sağlayan ağırlık Lat uolans uçan Lat uolare uçmak +ent° << HAvr *gʷol- HAvr *gʷel- uçmak

Fr/İng volatile uçucu Lat uolatilis a.a. Lat uolare uçmak +()bilis

Fr volée [pp. fem.] uçuş Fr voler uçmak

İng volleyball bir top oyunu İng volley vole, uçar top, salvo Fr volée a.a.

Alm Wolfram tungsten madeni <? Alm Wolf Rahm kurt kaymağı << Ger *wúlfaz/wulgíz kurt << HAvr *wlkʷo- kurt

Yun volí βολή zatma, atış ≈ EYun bolḗ βολή z [dev.] a.a. EYun bállō βάλλω, βολ- zatmak

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.