tuzak

tuval

Fr toile 1. seyrek dokunmuş kumaş, bez, çul, 2. üzerine resim yapılan bez << Lat tela bez

tuvalet

Fr toilette [küç.] 1. kadın giyim ve donanımı (17. yy), 2. giyim ve makiyaj odası (18. yy), 3. hela (19. yy) Fr toile bez, çul, giysi +et°

tuvana

Fa tuvānā توانا zgüçlü, kuvvetli Fa/OFa tuvān/tavān توان/توان zgüç, kuvvet +ā(n) Fa/OFa tāv تاو za.a.

tuyuğ

ETü tuy- duymak, anlamak +I(g)

tuz

<< ETü tūz tuz <<? ETü *tuwuz

tuzak

ETü: [ Irk Bitig, <900]
turña kuş tüşnekiŋe konmiş, tuymatın tuzakka ilinmiş [turna kuşu tüneğine konmuş, anlamadan tuzağa yakalanmış]

<< ETü tuzak tuzak

Not: Türeyiş biçimi açık olmamakla birlikte ETü tut- "yakalamak" fiiliyle bağlantılı olmalıdır. Fa dūzaχ "cehennem" ile ilgisi kurulamaz.

Benzer sözcükler: tuzak soru, tuzaklamak


10.06.2015

ünl tükürme sesi, tahkir ünlemi, yazıklama ünlemi

tüberküloz

Fr tuberculose kanser [esk.], verem Lat tuberculus [küç.] yumrucuk, ur +os° Lat tuber yumru +icul° << HAvr *tūbh-es- HAvr *teuə-2 şişmek

tüccar

Ar tuccār تجّار z [#tcr fuˁˁāl çoğ.] tacirler Ar tācir تاجر z [t.]

tüf

Fr tuf sünger dokulu volkanik taş İt tufo a.a. << Lat tofus/tufus a.a.

tüfek

≈ Fa tufak/tufang تفك/تفنگ züfleyerek kuş vurma borusu, barut borusu onom tuf تف ztükürme sesi, patlama sesi