tuz

tutya

Ar tūtiyāˀ توتياء zçinko veya çinko oksit

tuval

Fr toile 1. seyrek dokunmuş kumaş, bez, çul, 2. üzerine resim yapılan bez << Lat tela bez

tuvalet

Fr toilette [küç.] 1. kadın giyim ve donanımı (17. yy), 2. giyim ve makiyaj odası (18. yy), 3. hela (19. yy) Fr toile bez, çul, giysi +et°

tuvana

Fa tuvānā توانا zgüçlü, kuvvetli Fa/OFa tuvān/tavān توان/توان zgüç, kuvvet +ā(n) Fa/OFa tāv تاو za.a.

tuyuğ

ETü tuy- duymak, anlamak +I(g)

tuz

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
tūz (...) tūzluk (...) tuzlādı, tuzlandı, tuzlattı [ anon., Kitabü'l-İdrak Haşiyesi, <1402]
duzla [tuz yatağı] TTü: [ Câmiu'l-Fâris, <1730]
namaksār [Fa.]: Tuzlak demekdür. [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
limon tuzu ... tuz ruhu ... tuzu kuru ... tatsız tuzsuz

<< ETü tūz tuz <<? ETü *tuwuz

Not: Karş. Moğ dabusun (a.a.). Moğolca sözcük TTü *tubuz > *tuwuz biçimine işaret eder.

Benzer sözcükler: tuz ruhu, tuzla, tuzla buz, tuzlamak, tuzlama, tuzluk, tuzu kuru


23.08.2017
tuzak

<< ETü tuzak tuzak

ünl tükürme sesi, tahkir ünlemi, yazıklama ünlemi

tüberküloz

Fr tuberculose kanser [esk.], verem Lat tuberculus [küç.] yumrucuk, ur +os° Lat tuber yumru +icul° << HAvr *tūbh-es- HAvr *teuə-2 şişmek

tüccar

Ar tuccār تجّار z [#tcr fuˁˁāl çoğ.] tacirler Ar tācir تاجر z [t.]

tüf

Fr tuf sünger dokulu volkanik taş İt tufo a.a. << Lat tofus/tufus a.a.