tuvana

tutum

TTü tut- +Im

tutuş|mak

<< ETü tutuş- karşılıklı veya birlikte tutmak, kavgaya tutuşmak ETü tut- +Iş-

tutya

Ar tūtiyāˀ توتياء zçinko veya çinko oksit

tuval

Fr toile 1. seyrek dokunmuş kumaş, bez, çul, 2. üzerine resim yapılan bez << Lat tela bez

tuvalet

Fr toilette [küç.] 1. kadın giyim ve donanımı (17. yy), 2. giyim ve makiyaj odası (18. yy), 3. hela (19. yy) Fr toile bez, çul, giysi +et°

tuvana

[ Mesud b. Ahmed, Süheyl ü Nevbahar terc., 1354]
hünermend u cevmerd u dānā-durur / χıredmend ü χūb u tuvānā-durur

Fa tuvānā توانا zgüçlü, kuvvetli Fa/OFa tuvān/tavān توان/توان zgüç, kuvvet +ā(n) Fa/OFa tāv تاو za.a.

 tav2

Bu maddeye gönderenler: natüvan


11.12.2015
tuyuğ

ETü tuy- duymak, anlamak +I(g)

tuz

<< ETü tūz tuz <<? ETü *tuwuz

tuzak

<< ETü tuzak tuzak

ünl tükürme sesi, tahkir ünlemi, yazıklama ünlemi

tüberküloz

Fr tuberculose kanser [esk.], verem Lat tuberculus [küç.] yumrucuk, ur +os° Lat tuber yumru +icul° << HAvr *tūbh-es- HAvr *teuə-2 şişmek