tutuş|mak

tutmaç

<< ETü tutmac doğranmış hamur yemeği, erişte <? ETü tut- +(A)mAç

tutsak

<< OTü tutsak esir ETü tutuz- teslim etmek, tutması için birine bir şey vermek +(g)Ak ETü tut- +Uz-

tutucu

TTü tut- +çI

tutuklu

TTü tut- +Uk

tutum

TTü tut- +Im

tutuş|mak

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
tutuşdı [birbirini tuttu, bir şeye tutundu] TTü: "... alev almak" [ Selanikli Mustafa Ef., Tarih-i Selanikî, 1600]
āteşi ˁaẓīm olup iḥrāḳ-ı küllī vāḳıˁ oldu, bir gün bir gice tutuşdı

<< ETü tutuş- karşılıklı veya birlikte tutmak, kavgaya tutuşmak ETü tut- +Iş-

 tut-

Not: Tütüş- veya tütüz- "tütmek, duman çıkarmak" fiili erken TTü sıkça görülür. Tutuş- fiilinin ikincil anlamı bundan kontaminasyon yoluyla türemiş olmalıdır.

Benzer sözcükler: tutuşturmak, tutuşturucu, tutuşuk


30.09.2017
tutya

Ar tūtiyāˀ توتياء zçinko veya çinko oksit

tuval

Fr toile 1. seyrek dokunmuş kumaş, bez, çul, 2. üzerine resim yapılan bez << Lat tela bez

tuvalet

Fr toilette [küç.] 1. kadın giyim ve donanımı (17. yy), 2. giyim ve makiyaj odası (18. yy), 3. hela (19. yy) Fr toile bez, çul, giysi +et°

tuvana

Fa tuvānā توانا zgüçlü, kuvvetli Fa/OFa tuvān/tavān توان/توان zgüç, kuvvet +ā(n) Fa/OFa tāv تاو za.a.

tuyuğ

ETü tuy- duymak, anlamak +I(g)