*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,092 madde altında toplam 30,983 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 145 adet kelime arandı.
Son arananlar: trikromi, sek, çemre-, çatı katı, çemiç, .

Son güncelleme: 23 Nisan 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

İng trench coat «siper ceketi», I. Dünya Savaşında İngiliz ordusunda kullanılan su geçirmez üstlük § İng trench hendek, askeriyede siper (Fr tranche yarık, dilim ) İng coat ceket, palto (EFr cote Ger *kotto kaba yün giysi )

İng trend eğilim, yöneliş İng to trend bir yana dönmek, eğilmek, yönelmek << Ger *trandjan dönmek

Fr traitement işlem, özellikle tıbbî işlem, tedavi Fr traiter işlem yapmak, muamele etmek +ment<< Lat tractare [freq.] ele almak, (işlem) yürütmek, (konu) işlemek ≈ Lat trahere, tract- çekmek, sürmek

İng trailer 1. bir şeyi peşinden sürükleyen, bir şeyin peşinden sürüklenen, 2. römorklu kamyon veya kamyon römorku, 3. film fragmanı İng trail sürüklemek EFr traillier a.a. << OLat *tragulare << OLat tragulum (çeke çeke taşınan) yük Lat trahere, tract- çekmek, taşımak

Fr/İng tri+ [bileşik adlarda] üç Lat tres, tri- a.a. ≈ EYun treís, tri- τρείς, τρι- za.a. << HAvr *trei- a.a.

Fr tribune a.a. İt tribuna a.a. << Lat tribunalis yüksek yönetici koltuğu, mahkeme heyetinin oturduğu koltuk Lat tribunus eski Roma'da bir yüksek görevli, halk temsilcisi Lat tribus 1. üçerli, 2. Latin halkının bölündüğü üç soyun her biri, aşiret, kabile Lat tres, tri- üç

Fr triphasé [pp.] üç evreli (elektrik akımı)

marka Triger <? İng trigger 1. çekici, 2. tetik

Fr trigonomètrie üçgenlerle ilgilenen matematik dalı, müsellesat YLat trigonometria a.a. 1595 Bartholemaeus Pitiscus, Alm. matematikçi. § EYun trígōnos τρίγωνος züçgen (§ EYun treís, tri- τρείς, τρι- züç EYun gonía γονία zköşe, açı ) EYun métron μέτρον zölçü +ia

Fr tricot 1. örgü, 2. gevşek düğümlerden oluşan dokuma türü EFr estriquier tığla örmek, oya yapmak Ger *strīkan

Fr trichromie matbaacılıkta üç renkli (baskı)

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.