trans

trans

[ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
trans: Ruhun bir başka hal-i hestîye geçmiş gibi göründüğü hal.

Fr transe kendinden geçme Fr transir 1. öteye geçmek, 2. kendinden geçmek, ölmek, başka bir bilinç düzeyine geçmek Lat transire, transit- geçmek, aşmak Lat trans+ ire, it- gitmek

 iyon


06.03.2013
trans yağ

İng trans fat atomları karşılıklı dizili bir tür yağ molekülü Lat trans karşıya veya öte yana geçme, aşma bildiren edat

trans+

Lat trans/trans- ve fiil öneki << HAvr *trā- HAvr *terə-2 öte yana geçmek, aşmak

transseksüel

İng transsexual cinsiyet değiştiren, cinsiyet değişimine yatkın (İlk kullanım: 1957 ABD.)