Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi

trajedi

trabzan

≈ Fa dārbazīn داربزين zparmaklık <? OFa darbāzag büyük kapı, eşik, atebe

trafik

Fr trafic gidiş-geliş, alışveriş, ticaret, araç seyrüseferi İt traffico a.a. ?

trafo

TTü transformatör [abb.] elektrik voltaj dönüştürücüsü Fr transformateur a.a.

trahom

Fr trachome bir göz hastalığı EYun traχôma τραχῶμα zsertleşme, kabuklanma EYun traχýnō τραχύς zsertleşmek, kabuk bağlamak +ma(t)

trailer

İng trailer 1. çeken, sürükleyen, çekerek götürülen şey, 2. römork, 3. film fragmanı İng trail sürmek, sürüklemek +er

trajedi

[ Ebubekir Ratib Ef., Nemçe Sefaretnamesi, 1792]
Lakin opera ve tracedya ve komedyadan kangısı emriniz olursa onu icra edeceklerdir. [ Tıngır & Sinapian, Istılahat Lugati, 1892]
Tragédie [Fr.]: trajedi, haile, facia.

Fr tragèdie 1. acıklı sahne oyunu, 2. her çeşit acıklı olay Lat tragoedia acıklı sahne oyunu EYun tragoidía τραγοιδία za.a. § EYun trágos τράγος zkeçi EYun oidía οιδία zşarkı söyleme

 odeon

Not: Eski Atina'da (MÖ 5. yy) trajik aktörlerin yanık sesli ifade şeklinden ötürü “keçi türküsü” diye adlandırıldığı sanılır.

Benzer sözcükler: tragedya, trajikomedi, trajikomik

Bu maddeye gönderenler: trajik


27.10.2014
trajik

Fr tragique trajediye ilişkin, üzücü Lat tragicus trajediye ilişkin EYun tragikós τραγικός za.a. EYun tragoidía τραγοιδία z +ik°

trakea

YLat trachea nefes borusu (İlk kullanım: y. 1255 Albertus Magnus.) EYun traχeîa τραχεία z [f.] kıtır şey, kıkırdak EYun traχýs τραχύς zsert, kıtır +ia

trakonya

Yun drákena δράκαινα z [fem.] 1. dişi ejder, 2. çarpan balığı, trachinus draco EYun drákōn δράκων zejderha, zehirli yılan, trakonya balığı

traksiyon

Fr traction çekme, germe Lat tractio a.a. Lat trahere çekmek, germek, sürüklemek +()tion

traktör

Fr tracteur 1. çeken, sürükleyen, 2. tarımda pulluk çeken araç Lat tractor çeken Lat trahere çekmek, sürmek, sürüklemek +()tor << HAvr *tragh- a.a.