*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,112 madde altında toplam 31,472 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 806 adet kelime arandı.
Son arananlar: imla, teberru, aseksel, sosyal, stenografi.

Son güncelleme: 24 Eylül 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fr teuton Alman, özellikle eski Alman kavimleri Lat Teutones Romalıların Germen kavimlerine verdiği ad EAlm theuda halk, kavim

Ar tawba(t) توبة z [#twb faˁla(t) msd.] tövbe etme, pişmanlık duyma Aram tawbā תובא z [#twb] geri dönme, özellikle günahtan dönme, tövbe etme (≈ Ar ṯawb ثوب zgeri dönme )

ETü töz kök, asıl, soy

≈ Fa dārbazīn داربزين zparmaklık <? OFa darbāzag büyük kapı, eşik, atebe

Fr trafic gidiş-geliş, alışveriş, ticaret, araç seyrüseferi İt traffico a.a. ?

TTü transformatör [abb.] elektrik voltaj dönüştürücüsü Fr transformateur a.a.

Fr trachome bir göz hastalığı EYun traχôma τραχῶμα zsertleşme, kabuklanma EYun traχýnō τραχύς zsertleşmek, kabuk bağlamak +ma(t)

İng trailer 1. çeken, sürükleyen, çekerek götürülen şey, 2. römork, 3. film fragmanı

Fr tragèdie 1. acıklı sahne oyunu, 2. her çeşit acıklı olay Lat tragoedia acıklı sahne oyunu EYun tragoidía τραγοιδία za.a. § EYun trágos τράγος zkeçi EYun oidía οιδία zşarkı söyleme

Fr tragique trajediye ilişkin, üzücü Lat tragicus trajediye ilişkin EYun tragikós τραγικός za.a. EYun tragoidía τραγοιδία z +ik-

YLat trachea nefes borusu (İlk kullanım: y. 1255 Albertus Magnus.) EYun traχeîa τραχεία z [f.] kıtır şey, kıkırdak EYun traχýs τραχύς zsert, kıtır

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.