toz|mak

toy1

<< ETü tod iri bir kuş türü, otis tarda

toy2

ETü toy ziyafet, şölen ≈ ETü tod- doyurmak

toygar

<< ETü turıġa/torıġa serçeden büyük bir kuş, alauda

toynak

≈ ETü tuyaġ/tuyak at tırnağı ≈ ETü tırñak tırnak

toz

<< ETü tōz toz <<? ETü *toġuz «yükselen şey» ETü toġ- yükselmek +Uz

toz|mak

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
tōz tozārdı, tozār [toz kalktı, kalkar] (...) ol toprak tozıttı [toz kaldırdı]

<< ETü *toz- (toz) kalkmak, yükselmek ≈? ETü toġ- kalkmak, yükselmek

 toz

Not: Esas anlamı "kalkmak, yükselmek" olan fiil sadece toz adıyla birlikte kullanılır. ETü toğ ve toz (toz) ikilisine paralel olarak toğ- "yükselmek" fiilinden türetilmiş ikincil bir form olması muhtemeldir.

Benzer sözcükler: tozak, tozan, tozarmak, tozuntu, tozutmak, tozutturmak


11.12.2015
toz2

<< TTü kulak tözü kulağın dibi TTü töz

töhmet

Ar tuhma(t) تُهمة z [#whm fuˁla(t) mr.] suç isnat etme, suç kuşkusu Ar wahama وَهَمَ zvehmetti, boş kuşkuya kapıldı

tökezle|mek

TTü tökez ayak kayması, düşeyazma +lA-

tömbeki

Fa tunbak تنبك zdürüm, lavaş parçasına dolanarak alınan lokma, tulum Fa tanbīdan تنبيدن zburmak, dürmek

töre

≈ Moğ töre yasa, özellikle Cengiz yasası ≈ ETü törü düzen, yasa, örf ETü törü- yaratılmak, düzenlenmek