toy1

totem

İng totem Kuzey Amerika yerli kavimlerinde kutsal sayılan aşiret simgesi Ojibway daodem klan, aşiret

totişko

≈ TTü tontişko bir sevgi sözü TTü tonton

toto

İng toto futbolda müşterek bahis oyunu İng totalisator 1911'de Birmingham'lı J.J.Bingham'ın icat ettiği kumar makinası İng totalise bütünlemek, tamamlamak

totoloji

Fr tautologie mantıkta öznesiyle yüklemi aynı içeriğe sahip olan önerme EYun tautología ταυτολογία za.a. § EYun t'autó τ'αυτό zaynı şey EYun lógos λόγος zsöz, söyleme

touchpad

İng touchpad dokunarak yönetilen bir analog kontrol cihazı (İlk kullanım: 1995 Synaptics Corp.) § İng touch dokunma İng pad yassı şey, ayak tabanı

toy1

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
tōḏ [toy kuşu - ḏ sesini y olarak söyleyen halklar (Çiğiller) tōy der.]] KTü: [ anon., et-Tuhfetu'z-Zekiyye fi'l-Lugati't-Türkiyye, <1400]
farχ [Ar.] : toy [kuş yavrusu] TTü: "acemi, beceriksiz" [ Asım Ef., Burhan-ı Katı terc., 1797]

<< ETü tod iri bir kuş türü, otis tarda

Not: TTü toy ve tor grubu “yavru” ve “iri yavru” anlamlarını birlikte taşır.


07.09.2017
toy2

ETü toy ziyafet, şölen ≈ ETü tod- doyurmak

toygar

<< ETü turıġa/torıġa serçeden büyük bir kuş, alauda

toynak

≈ ETü tuyaġ/tuyak at tırnağı ≈ ETü tırñak tırnak

toz

<< ETü tōz toz <<? ETü *toġuz «yükselen şey» ETü toġ- yükselmek +Uz

toz|mak

<< ETü *toz- (toz) kalkmak, yükselmek ≈? ETü toġ- kalkmak, yükselmek