Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi
Nişanyan Sözlük Android Uygulaması

tokat

tofu

İng tofu mayalanmış soya fasulyesinden elde edilen yiyecek Jap tōfu 豆腐 za.a. Çin dòufu 荳腐 z«mayalanmış fasulya», a.a.

tohum

Fa tuχm تخم zbitki tohumu, döl, soy << OFa tōhm/tohm a.a. << EFa tauma- aşiret, aile ≈ Ave taoχman- a.a. ≈ Sans toká तोक zbir kişinin soyundan gelenler << HAvr *teuk- tohum vermek, soyunu sürdürmek

tok1

<< ETü tok dolu, doymuş ETü tod-/to- doldurmak, doymak +Uk

tok2

onom sert ve pes darbe sesi

toka

<< ETü toku kemer tokası ETü tokı- +gU

tokat

TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
tokat: El içi gibi yer. El içiyle vurulan sille.

TTü tokı-/toka- dövmek, vurmak +Ut

 doku-

Not: Normal koşullarda dokıt veya dokut beklenir. Kalın sesli dizide /t/ ve /k/ içeren köklerde beliren /a/ arasesi için karş. çatal, dokanmak, tutam, tutamak.

Benzer sözcükler: tokat atmak, tokat yemek, tokatçı, tokatlamak


02.12.2014
toklu

<< ETü toklı altı aylık koyun (≈ ETü tokım kesilecek hayvan ) <? ETü tokı- dövmek, bıçak çalmak

tokmak

<< ETü tokımak vurma aleti ETü tokı- vurmak +(A)mAk

toksik

Fr toxique İng toxic zehirli Lat toxicum a.a. EYun toksikón τοξικόν zok ucuna sürülen özel zehir EYun tóksa τόξα zok +ik°

tokuş|mak

<< ETü tokış- dövüşmek, çarpışmak ETü tokı- dövmek +Iş-

tokyo

öz Tokyo Japonya'da bir şehir Jap tōkyō 東京 zdoğu başkenti