Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi
Nişanyan Sözlük Android Uygulaması

tok

tok1

<< ETü tok dolu, doymuş ETü tod-/to- doldurmak, doymak +Uk

tok2

onom sert ve pes darbe sesi