temerrüt

temeddün

Ar tamaddun تمدّن z [#mdn tafaˁˁul V msd.] şehir yaşamını benimseme, bedevilikten ayrılma Ar madīna(t) şehir

temel

Yun themélio θεμέλιο ztemel taşı, heykel veya sütun kaidesi << EYun themélios líthos θεμέλιοσ (λίθοσ) za.a. EYun títhēmi, the- τίθημι, θε- zkoymak

temellük

Ar tamalluk تملّك z [#mlk tafaˁˁul V msd.] sahiplenme, mülk edinme Ar malaka ملك zsahip idi

temenni

Ar tamannī/tamannā تََمَنَّاٍ z [#mny tafaˁˁul V msd.] arzulama, şiddetle isteme Ar *manā

temerküz

Ar *tamarkuz تمركز z [#rkz tafaˁlul q. msd.] merkezleşme Ar markaz مركز z [#rkz] merkez

temerrüt

[ anon., Tarih-i Âl-i Selçuk terc., 1423]
eger kimesne muχālefet ve taχallüf ve temerrüd iẓḥār itse

Ar tamarrud تمرّد z [#mrd tafaˁˁul V msd.] inatlaşma, direnme, dikbaşlılık Ar marada مرد zinat etti

 meret


22.12.2014
temessül

Ar tamaṯṯul تمثّل z [#ms̠l tafaˁˁul V msd.] benzeşme, asimilasyon Ar maṯala مثل zbenzedi

temettü

Ar tamattuˁ تمتّع z [#mtˁ tafaˁˁul V msd.] tadını çıkarma, yararlanma, menfaat elde etme Ar mataˁa مَتَعَ zyararlandı

temin

Ar taˀmīn تأمين z [#Amn tafˁīl II msd.] emin kılma, güvence verme, inandırma, sağlama Ar amana/amina أمن zgüvendi, emin idi

temiz

Ar tamyīz تمييز z [#myz tafˁīl II msd.] seçme, ayıklama, arıtma

temkin

Ar tamkīn تمكين z [#mkn tafˁīl II msd.] 1. güçlenme, dayanıklı olma, ayağını sağlam basma, 2. vakar, metanet, kalıcılık Ar makuna مَكُنَ zgüçlendi, pekişti