Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi

tırs|mak

tırmala|mak

TTü tırŋak/tırmak tırnak +AlA-

tırman|mak

TTü tırŋak/tarmak tırnak +(g)An-

tırmık

<< ETü tırŋak/tarmak tırnak, pençe

tırnak

<< ETü tırŋak insan veya yırtıcı hayvan tırnağı

tırpan

Yun drapáni δραπάνι zekin biçme aracı, tırpan << EYun drépanon/drápanon δρέπανον za.a. EYun drepō δρεπω z(ekin vb.) biçmek

tırs|mak

[ Milliyet - gazete, 1991]
kimileri acıklı, kimileri gülünç, kimileri tırsınç

Kürd tirsîn korkmak ≈ EFa trsa- a.a. ≈ Ave tərəsa- a.a. << HAvr *tres- korkmak, titremek

 terör

Not: Karş. Fa tarsīdan "korkmak". Türkçe argo sözcük Farsçadan değil eşdeğer Kürtçe biçimden alınmıştır.

Benzer sözcükler: tırsak, tırsık, tırsınç, tırsıtmak

Bu maddeye gönderenler: tersa


27.10.2014
tırtık

TTü tırtıl 1. kurtçuk, 2. kenarı tırtıl şeklinde çentik pul veya sikke

tırtıl

<< TTü tırtır kurtçuk, larva ≈ Erm trtur թրթուր za.a.

tıs

onom dental üfleme sesi, sönme sesi

tıynet

Ar ṭīna(t) طِينة z [#ṭyn fiˁla(t) msd.] 1. çamur, çömlekçi kili, 2. hammadde Ar ṭāna طََانََ zçamurla sıvadı

ticaret

Ar ticāra(t) تجارة z [#tcr fiˁāla(t) msd.] tüccarlık, alışveriş Ar tācir تاجر z