Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi

tırışka

tıpa

≈ TTü tapa

tıpkı

Ar ṭibḳan طِبْقاً z [#ṭbḳ zrf.] (tencere ve kapağı gibi) uygun olarak +an Ar ṭibḳ طِبْق ztencere kapağı, tencere kapağı gibi tam uyan şey ≈ Ar ṭabaḳ طَبَق ztepsi, tencere kapağı

tırak

onom çarpma sesi

tıraş

Fa tarāş تَرَاش z1. kazıma, yontma, traş etme, 2. traş edilmiş şey, yonga, talaş

tırıs

?

tırışka

"uyduruk, önemsiz (argo)" [ Milliyet - gazete, 1991]
yeni kasetleri 'Tırışkadan Nağmeler' piyasaya çıktı

?

Not: Denizcilik terimi olan fırışka "sert esinti" ile birleştirilmesi düşünülemez.


12.09.2017
tırıvırı

onom

tırkaz

?

tırlat|mak

onom tır/tırıl titreme sesi +At-

tırmala|mak

TTü tırŋak/tırmak tırnak +AlA-

tırman|mak

TTü tırŋak/tarmak tırnak +(g)An-