türev

türbe

Ar turba(t) تربة z [#trb fuˁla(t) mr.] toprak, kabir

türbin

Fr turbine hava veya su akımıyla dönen motor Lat turbo, turbin- girdap, hortum, topaç, makara EYun turbḗ τυρβή zgirdap << HAvr *tur-bā- HAvr *(s)twer-1 girdap, alabora

türbülans

Fr turbulence karışıklık, girdap OLat turbula [küç.] girdapçık +entia Lat turbo girdap +ul°

türe|mek

<< ETü törü- yaratılmak, üremek, düzenlenmek ETü töz orijin, asıl +U-

türedi

TTü türe- +dI

türev

YTü: "derivatif" [ Geometri Terimleri, 1937]

YTü türe- +Av

 türe-

Not: Atatürk'ün bulduğu sözcüklerdendir. Fr deriver fiilinden serbest çağrışım yoluyla türetildiği açıktır.

Benzer sözcükler: türevsel


01.02.2018
Türk

<< ETü türük bir kavim adı <? ETü törü- yaratmak, düzmek, düzene koymak

Türkiyat

Ar *turkīyāt [çoğ.] Türklere ilişkin şeyler Ar turkī [nsb.] Türke ilişkin +āt

Türkiye

İt Turchia Fr Turquie Türk ülkesi öz Türk

Türkmen

Fa Turkmān تركمان zTürke benzer, Türk gibi Fa mān gibi, benzer Fa māndan benzemek, gibi olmak

türkoloji

Fr turcologie Türk dili ve filolojisi disiplini