töhmet

toygar

<< ETü turıġa/torıġa serçeden büyük bir kuş, alauda

toynak

≈ ETü tuyaġ/tuyak at tırnağı ≈ ETü tırñak tırnak

toz

<< ETü tōz toz <<? ETü *toġuz «yükselen şey» ETü toġ- yükselmek +Uz

toz|mak

<< ETü *toz- (toz) kalkmak, yükselmek ≈? ETü toġ- kalkmak, yükselmek

toz2

<< TTü kulak tözü kulağın dibi TTü töz

töhmet

[ Ahmed b. Kadı-i Manyas, Gülistan tercümesi, 1429]
bunlara cāsūs deyü töhmet bırakdılar

Ar tuhma(t) تُهمة z [#whm fuˁla(t) mr.] suç isnat etme, suç kuşkusu Ar wahama وَهَمَ zvehmetti, boş kuşkuya kapıldı

 vehim


15.05.2015
tökezle|mek

TTü tökez ayak kayması, düşeyazma +lA-

tömbeki

Fa tunbak تنبك zdürüm, lavaş parçasına dolanarak alınan lokma, tulum Fa tanbīdan تنبيدن zburmak, dürmek

töre

≈ Moğ töre yasa, özellikle Cengiz yasası ≈ ETü törü düzen, yasa, örf ETü törü- yaratılmak, düzenlenmek

tören

ETü töre yasa, örf +In

törpü

<< ETü törpig/törpigü yontma aracı, törpü ETü törpi- yontmak, törpülemek +I(g)