*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,102 madde altında toplam 31,142 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 5713 adet kelime arandı.
Son arananlar: Paraşüt, sız-, zapturapt, esen, Ezan, .

Son güncelleme: 17 Ağustos 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fr statique 1. duran, durağan, 2. dengede kalma koşullarını inceleyen bilim dalı EYun stātikós στατικός ztartıya, dengeye veya sabit durmaya ilişkin EYun ʰistēmi, stā- ἵστημι, στα- zdurmak +ik-<< HAvr *stā- a.a.

Fr status konum, durum, mevki; toplumsal konum, itibar Lat status a.a. ≈ Lat statuere koymak, durdurmak, vazetmek << HAvr stə-tu- HAvr *stā- durmak

Fr statut kararname, yasa OLat statutus [pp.] a.a. Lat statuere, statut- koymak, dikmek, vazetmek, özellikle yasa koymak

Fr status quo bir olaydan önceki hukuki durum Lat status quo ante bellum savaştan önceki durum

Fr stéarine doyurulmuş yağ asidi, mum imalinde kullanılan bir madde EYun stéar στέαρ zdon yağı, katı yağ

Fr/İng stèle dikilitaş Lat stela a.a. EYun stḗlē στήλη za.a. HAvr *stel- dikmek

Fr sténo [abb.] Fr sténographie kısa elyazısı sistemi y. 1770 Trevoux, Fr. yazar. § EYun sténos στένος zsıkışık, dar EYun graphḗ γραφή zyazı

İng stencil kesilmiş metal veya karton tabakadan yapılan dekoratif kalıp EFr estanceler yaldızlamak, metal süslerle dekore etmek Lat scintilla yaldız, yıldız

Fr steppe bozkır, İç Asya'ya özgü geniş kurak arazi Rus step' a.a.

İng step adım İng step aerobics bir egzersiz yöntemi İng step basmak, adım atmak << Ger << HAvr *stebh- basmak

İng stepney basamaklı kaldıraç [esk.]

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.