Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi
Nişanyan Sözlük Android Uygulaması

sittin

sitoloji

Fr cytologie İng cytology hücre bilimi

sitoplazma

Fr cytoplasme İng cytoplasm hücre içi sıvısı

sitrik

Fr citrique limondan elde edilen (asit) Lat citrus limon ağacı +ic° (≈? EYun kédros κέδρος zsedir ağacı )

sitronella

YLat citronella limon otu Fr citron limon +ell° Lat citrus limon ağacı

sitteisevir

§ Ar sitta(t) ستّة zaltı Ar ṯawr ثور z [#s̠wr] boğa, boğa burcu Ar ṯāra ثار zazdı, çığırından çıktı

sittin

"altmış" [ Seydi Ali Reis, Miratü'l-Memalik, 1557]
sene iḥdā ve sittīn ve tisˁa miˁe [961 yılı] sittīn sene "çok uzun süre" [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
sittīn sene: Mübalağa ve kesretden kinayedir.

Ar sittīn ستّين zaltmış Ar sitta(t)/sids ستّة zaltı

 müseddes

Bu maddeye gönderenler: sitteisevir


29.09.2014
sitüasyon

Fr/İng situation konumlama, konum, durum Lat situare [den.] konumlandırmak, yerleştirmek +()tion Lat sitūs yer, mevki

sivil

Fr civil 1. yurttaşlığa ilişkin, medenî, kentsel, 2. askeri olmayan, üniformasız Lat civilis yurttaşlığa veya kentliliğe ilişkin (sıfat) Lat civis yurttaş, hemşehri +()bilis

sivilce

ETü sigil +çA

sivilizasyon

Fr civilisation uygarlık, medeniyet Fr civiliser uygarlaştırmak +()tion Fr civil uygar, medeni +ise-

sivri

<< ETü sübrig tiz, sivri ETü sübri- sivrilmek, keskinleşmek +I(g)