*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,102 madde altında toplam 31,142 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 5713 adet kelime arandı.
Son arananlar: Teessüf, hakaretamiz, kiloton, mabut, kobalt, .

Son güncelleme: 17 Ağustos 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fa sīna سينه zgöğüs, kucak << OFa sēnag a.a.

Fr cinéphile sinemasever

<< ETü siŋek kara veya sivri sinek onom siŋ çınlama veya vınlama sesi +Ak2

Fr cinéma [abb.] Fr cinématographe hareketli görüntü kaydeden cihaz 1895 Louis Lumière, Fr. mucit. § EYun kínema κίνεμα zhareket (EYun kinéō κινέω zhareket etmek, devinmek +ma(t)) EYun grapheús γραφεύς zyazar, yazan

Fr cinémathèque sinema kütüphanesi 1936 Henri Langlois, Fr. sinema tarihçisi. § Fr cinéma sinema EYun thḗkē θήκη zdepo, mağaza

Fr synérgie İng synergy birlikte işleme, güç birliği EYun synérgeia συνέργεια za.a. EYun syn+érgō έργω zişlemek, çalışmak

İng single tek, tekli şey Lat singulus a.a. << Lat *sim-culus «tek-çik»

Fa sīnī سينى zbüyük bakır tepsi

Fr cynique kuşkucu EYun kynikós κυνικός z«köpekçi», Atina'lı Antisthenes'in felsefe okuluna bağlı kimse EYun kýon, kyno- κύον, κυνο- zköpek +ik-<< HAvr *kʷon- a.a.

<< ETü siŋir kas, kas lifi onom siŋ çınlama veya vızlama sesi

§ Ar sīn سين zArap alfabesinde s harfi, س (Aram şin diş, Arami alfabesinde ş harfi, ש ) Ar kāf قاف zArap alfabesinde k harfi, ك (Aram kaph avuç, çanak, Arami alfabesinde k harfi, כ )

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.