*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,092 madde altında toplam 30,983 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 1623 adet kelime arandı.
Son arananlar: dresuvar, Panter, kula, trampete, hasis, .

Son güncelleme: 23 Nisan 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fr/İng semi+ [bileşik adlarda] yarı Lat semi yarı << HAvr *sēmi- a.a.

İng semi-final yarı final

Fr séminaire 1. ruhban okulu, 2. a.a. Lat seminarium tohum yatağı, fidanlık Lat semen, semin- tohum +ari-

<< ETü semri- yağlanmak, şişmanlamak ETü semiz yağlı, semiz +I-

Fr sémiotique işaretbilim EYun sēmiotikós σημιοτικός zsimge ve işaretlere ilişkin EYun sēmeiósis σημεῖον zişaret etme, gösterme +ik-EYun sḗma σήμα zişaret +sis

<< ETü semiz yağlı, şişman

İng semolina kaba öğütülmüş buğday unu, irmik İt semola a.a. << Lat simil a.a. ≈ EYun semídālis σεμίδαλις zkepekli un veya arpa unu, irmik, arpa bulamacı, keşkek Aram samīdā סמידא zun

Fr sympathie duygusal yakınlık, duygudaşlık EYun sympathía/sympátheia συμπάθεια za.a. EYun syn+pásχō, path- πάσχω, παθ- zhissetme, acı duyma +ia

Fr sympathisant sempati duyan Fr sympathiser sempati duymak

Fr/İng symposium sohbet toplantısı Lat symposium EYun sympósion συμπόσιον ziçki sofrası, işret, beraber içki içme EYun syn+pósis πόσις ziçme, içiş +ion2EYun pínō, po- πίνω, πο- ziçmek +sis<< HAvr *pō(i)- a.a.

Fr symptome hastalık arazı EYun sýmptōma σύμπτωμα zrastlantı, denk gelen şey, araz EYun syn+píptō, ptō- πίπτω, πτω- zdüşmek, uğramak, denk gelmek +ma(t)HAvr *pet- düşmek, uçmak

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.