Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi

saygı

sayaç

TTü say- +(g)Aç

saydam

Çağ saydam saf, som, bir tür şeffaf mermer ?

saye

Fa sāya سايه zgölge, (mec.) güçlü bir kişinin koruması << OFa sāyag gölge ≈ Ave asaya a.a.

sayfa

Ar ṣahīfa(t) صهيفة z [#ṣḥf faˁīlā(t) sf. fem.] yazılı kâğıt veya papirüs, tomar, kitap

sayfiye

Ar ṣayf صيف zyaz

saygı

TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
saygı: Sayındı, (...) edep, pervā, hürmet, riayet.

TTü say- +gU

 say-

Benzer sözcükler: saygılı, saygısız


01.12.2014
saygın

TTü say- +gIn

sayha

Ar ṣayḥa(t) صيحة z [#ṣyḥ faˁla(t) mr.] haykırış, nara Ar ṣāḥa haykırdı

sayı

TTü say- +I(g) ETü sa-

sayıkla|mak

OTü sayık hayal, hezeyan +lA- OTü say- sanmak, düşünmek +Uk

sayın

Çağ sayın iyi, seçkin Moğ sayin iyi