Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi

sağla|mak

sağanak

TTü sağna- fışkırtmak, püskürtmek +(g)Ak ETü sağ- (süt) sağmak

sağdıç

<< ETü saġdıç yoldaş, özellikle düğünde damadın yoldaşı <? ETü *sağıt- +(g)Iç

sağduyu
sağır

<< OTü saŋır kulağı duymaz ≈? ETü sıŋar zayıf, güçsüz?

sağir

Ar ṣaġīr صغير z [#ṣġr faˁīl sf.] küçük Ar ṣaġura/ṣaġira صغر zküçüldü, küçük idi

sağla|mak

TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
sağlamak: Kavīlemek, takviye vermek, temin etmek, teyid.

TTü sağ berk, muhkem, emin +lA-

 sağ

Benzer sözcükler: içerik sağlayıcı, sağlanmak, sağlayıcı


01.12.2014
sağlam

TTü sağla- takviye etmek +Im

sağlıcak

TTü sağlık +çAk

sağlık

TTü saġ +lIk

sağmal

~? Moğ saġamal sağılmış, süt veren Moğ saġa- süt sağmak +mAl ≈ ETü saġ- a.a.

sağrak

<< ETü saġrak [küç.] kadeh ETü saġır bir tür şarap kadehi +Ak ≈ Fa sāġar ساغر zşarap kadehi