Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi

sıra

sınıf

Ar ṣinf صِنْف z [#ṣnf fiˁl ] tür, kategori ~? EYun synaphḗ συναφή zbir araya gelme, birleşme, çakışma

sınır

Yun sýnoron σύνορον zsınır ülkesi, serhat, uc (Kaynak: Radloff 4:695, Doerfer sf. 2:280)<< EYun sýnoros σύνορος zkomşu, sınırdaş (Kaynak: LS sf. 1723)EYun syn+ ʰóros ὅρος za.a.

sıpa

<< ETü sıp at yavrusu Sogd əsp- at ≈ Ave aspa- a.a.

sır1

Ar sirr سرّ z [#srr fiˁl ] 1. göbek deliği, bir şeyin en iç ya da orta kısmı, ruh, yürek, 2. gizlenen şey, giz (≈ Ar surra(t) سرّة zgöbek deliği ≈ Aram şūrā/şerā שורא za.a. )

sır2

<< ETü sır porselen macunu ≈ ETü sırı- (balçık) bulaşmak

sıra

"saf, dizi" [ anon., Kitabü'l-İdrak Haşiyesi, <1402]
sıra sıra oltudular [oturdular] [ Meninski, Thesaurus, 1680]
sıra ile, sıra vardı, yanı sıra, ardı sıra, öŋi sıra

Yun sīrá σειρά zdizi, silsile, yazıda satır << EYun seirá σειρά zzincir, urgan, ip

Benzer sözcükler: ara sıra, peşisıra, sıra sıra, sıradan, sıralamak, sıralama, sıralanmak, sıralı, sırasız


10.07.2015
sıraca

≈ Fa sirāca سراجه zbir at hastalığı

sırat

Ar ṣirāṭu'l-mustaḳīm صراط المستقيم zdar yol, Kur'ana göre kıyamette geçilen yol veya köprü Ar ṣirāṭ صراط z [#ṣrṭ] yol Aram sṭrāṭā/srāṭā סטרטא za.a. EYun stráta στράτα za.a. Lat strata a.a. Lat stratum tabaka, kaplama, döşeme

sırça

<< ETü sırıçġa cam ETü *sırış- (metal) erimek, (balçık) bulaşmak +gA (Kaynak: Kaş sf. )≈ ETü sırıl- bulaşmak, yapışmak (Kaynak: Kaş sf. )

sırf

Ar ṣirf صرف z1. katıksız, saf, 2. bir tür kırmızı boya (≈ Aram ṣāraph צרפ z(metal, özellikle altın ve gümüş) arıtma, rafine etme ≈ Akad ṣarāpu a.a. )

sırık

<< ETü sıruk yere saplanan direk ETü sıḏır- soymak, sıyırmak +Uk ETü