*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,092 madde altında toplam 30,983 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 1645 adet kelime arandı.
Son arananlar: yoldaş, epistemoloji, Hizip, soru, karman çorman, .

Son güncelleme: 23 Nisan 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fr retrospectif geriye bakan (sıfat), geriye bakış (isim); bir sanatçının eski eserlerinden oluşan sergi § Lat retro geri Lat specere, spect- bakmak +iv-

İng return dönmek, dönüş, (finansta) getiri, (daktiloda) satırbaşı Fr retourner geri dönmek Fr re+tourner dönmek

Fa ravā رَوَا zgiden, (mec.) uyan, yakışan, uygun Fa/OFa raftan, rav- رَفتن, رَو zgitmek, yürümek +ā(n)≈ Fa/OFa rah yol

Ar rawāc رواج z(para veya mal) dolaşımda olma, geçerli olma OFa ravāg gitme, gidiş OFa raftan, rav- gitmek

Ar rawāḳ رواق z [#rwḳ faˁāl ] saçak, sundurma, bedevi çadırının dış kısmındaki tente, sütunlu koridor Ar rāḳa راق zsaçtı, taşırdı

İng revaluation yeniden değerlendirmek, a.a. İng revaluate a.a. +ionİng re+value değer

Fa ravān روان zakan, giden, gider Fa raftan, rav- رفتن, رو zakmak, gitmek +ā(n)

Fa ravġanī روغنى zyağlı, yağda pişmiş, bir tür tereyağlı tatlı Fa ravġan روغن zyağ, özellikle tereyağı veya sadeyağı

Fr révérence 1. saygı, hürmet, 2. saygıyla eğilme Lat reverentia a.a. Lat revereri hürmet duymak, saygı göstermek +entiaLat re+vereri saygı göstermek, gözetmek << HAvr *wer-4 gözetmek, kollamak

İng reverb elektronik ses tekniğinde yankı efekti İng reverberate 1. geri tepmek (esk.), 2. yankılanmak <? Lat re+verberare, verberat- kırbaçlamak, dövmek Lat verber kırbaç +are

Alm Revier havza [esk.], sınırları belirli alan, saha, bölge Fr rivière nehir kenarı, nehir << OLat riparia Lat ripa nehir kenarı

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.