*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,092 madde altında toplam 30,983 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 138 adet kelime arandı.
Son arananlar: Öykü, Ören, resmigeçit, bilgi, Önce, .

Son güncelleme: 23 Nisan 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fr psychiatrie ruh tabipliği 1846 Alm. Fr psychiatre ruh tabibi § EYun psyχḗ ψυχή zruh EYun iatrós ιατρός ztabip

Fr psychologie ruhbilim YLat psychologia 1732 G. Wolff, Alm. tabip, Psychologia empirica adlı eserinde.

Fr psychopate ruh hastası Alm Psychopath 1847 Alm.

Fr psychose ruh hastalığı YLat psychosis a.a.

Fr psychique ruhsal EYun psyχikós ψυχικός za.a. EYun psyχḗ ψυχή zruh +ik-

Fr ptérodactyle İng pterodactyl bir tür kanatlı dinozor 1809 Georges Cuvier, Fr. doğabilimci. § EYun pterón πτερόν zkanat EYun dáktylos δάκτυλος zparmak

Fr point nokta, çentik, skor, bir müsabakada alınan sayısal sonuç << Lat punctus çentik, nokta Lat pungere, punc- delmek << HAvr *punk- HAvr *peuk- delmek, sivri bir şeyle dürtmek

Fr pointe [fem.] bir şeyin sivri ucu OLat puncta [pp. fem.] a.a. Lat pungere, punct- delmek

Fr pointillé [pp.] noktalı, benekli Fr pointille noktacık << Lat punctillus [küç.] a.a. Lat punctus nokta

Fr poire armut << OLat pīra << Lat pirus/pirum armut

pub

İng pub [abb.] İng public house halka açık içki içme yeri İng public halka ait, kamusal Lat publicus a.a. Lat populus halk

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.