*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,092 madde altında toplam 30,983 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 1477 adet kelime arandı.
Son arananlar: Ait, lağım, imla, arterioskleroz, çömüdüm, .

Son güncelleme: 23 Nisan 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

İt polizza başkasına devredilebilen ödeme emri << OLat apodixa/apodissa senet %rDuCL 1:315 EYun apódeiksis απόδειξις zalındı belgesi, makbuz, senet EYun apo+deiknými, deig- δεικνύμι, δειγ- zgöstermek +sis

İng polyethylene etilen polimeri, bir tür plastik

Fr polyphonie çok seslilik

Fr polygame çok eşli EYun polygamós πολυγαμός za.a.

Fr polyglotte çok dil bilen § EYun polýs πολύς zçok EYun glótta/glóssa γλόττα/γλόσσα zdil

Fr polygone 1. çokgen, 2. askerlik biliminde bir savunma mevziinin dış köşelerini birleştiren çizgi, 3. atış alanı § EYun polýs πολύς zçok EYun gónos γόνος zköşe

İng polygraph «çoklu çizelge», çoklu bedensel fonksiyon çizelgesi, yalan makinası

Fr policlinique devlet hastanesi [esk.], ayakta tedavi görülen hastahane § EYun pólis πόλις zşehir, devlet Fr clinique hastane

Fr/İng polychrome çok renkli EYun polyχromós πολυχρομός za.a.

Fr polymère Alm Polymer kimyada bir molekülün zincirleme bileşiminden oluşan makromolekül 1830 J. Jakob Berzelius, İsv. kimyacı. § EYun polýs πολύς zçok EYun méros μέρος zpay, kısım

Fr polymorphe çok şekilli, bir tür mikroorganizma

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.