Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi

pis

pirit

Fr pyrite demir sülfit minerali EYun pyrítēs πυρίτης zateş taşı EYun pýr ateş +ite

piromani

Fr pyromanie kundakçılık, yangın çıkarma hastalığı

pirpirim

≈ Erm prprem փրփրեմ zsemizotu ≈ Kürd pirpir/pirpar a.a. ≈ Fa parparan/parparī پرپرن/پرپرى za.a.

pirüpak

Fa pur ū pāk tam ve temiz

pirzola

İt bresàola kızartma (et) İt bresare kömür ateşinde kızartmak Ger *brasa odun kömürü

pis

"lekeli, cüzamlı" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
pīs: Ebreş, alaca, meczūm. Leprosus [cüzamlı] "... kirli" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
pīs: Kerih, kirli, murdar. Pisboğaz: ekûl. [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
pisi pisine: Boş yere.

Fa pīs پيس zalaca, lekeli, abraş, cüzamlı ≈ Ave paesa- cüzamlı

Benzer sözcükler: pis pis, pisboğaz, pisi pisine, pislemek, pislenmek, pisletmek, pislik

Bu maddeye gönderenler: pisi2


23.01.2015
pisi1

ünl kedi çağırma ünlemi

pisi2

Fa pīs/pīsa پيس/پيسه zabraş, alaca, lekeli

pisin

Fr piscine yüzme havuzu Lat piscina balık havuzu Lat piscis balık +in° << HAvr *peisk- a.a.

piskopos

Yun episkópos επισκόπος zbaşrahip, bir kilise çevresinden sorumlu din adamı EYun episkópos επισκόπος z1. gözeten, nezaret eden, 2. a.a. EYun episkopéō επισκοπέω zbaşında durarak gözetmek, nezaret etmek EYun epi+ skopéō σκοπέω zbakmak

pist

Fr piste patika, toprak yol, koşu yolu İt pista [dev.] tozlu yol, hayvan patikası İt pistare [den.] havanda dövmek, toz haline getirmek [mod. pestare] << Lat pinsare, pist-