Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi

penaltı

pelür

Fr pelure meyve kabuğu, zar, soymuk, ince kâğıt Fr peler derisini yüzmek +()tura << Lat pilare [den.] yolmak Lat pilus kıl, saç

pelüş

Fr peluche uzun tüylü kadife << OLat *piluceus tüylü Lat pilus kıl, tüy

pelvis

YLat pelvis leğen kemiği Lat pelvis leğen

pembe

Fa panba پنبه zpamuk << OFa pambak a.a.

penah

Fa panāh ڀناه zsığınma, iltica; sığınak, melce

penaltı

[ Cumhuriyet - gazete, 1930]
Ehali penaltıyı seyretmek için sahaya doldu.

İng penalty 1. her çeşit ceza, 2. futbolda ceza atışı Fr pénalité hukuk dilinde ceza OLat poenalitas a.a. Lat poenalis +itas Lat poena bir suça karşılık ödenen cereme, ceza, kan bedeli +al° EYun poinḗ ποινή zkan bedeli, kısas, cereme << HAvr *kʷoi-nā- HAvr *kʷei- kan bedeli ödemek, kan davası gütmek

 kin


12.12.2015
pencere

Fa bādgīra/bādcīra بادگيره zhava deliği § Fa bād rüzgâr, yel Fa gīr tutan +a

penç

Fa panc پنج zbeş << OFa panç a.a. << HAvr *penkʷe a.a.

pençe

Fa panca پنجه zbeşli şey, el, özellikle yırtıcı kuş veya vahşi hayvan eli Fa panc پنج zbeş +a

penetrasyon

Fr pénétration içeri girme, içine işleme, duhul etme Lat penetratio a.a. Lat penetrare [den.] a.a. +()tion Lat penes alt, iç, bir şeyin derin kısmı

penguen

Fr pinguin İng penguin 1. Kuzey Denizine özgü nesli tükenmiş bir kuş, auk (esk.), 2. Güney Kutup Denizine özgü büyük bir kuş (19. yy) § Gal pen baş Gal gwyn beyaz