Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi

pathos

paten

Fr patin 1. bağcıksız ayakkabı, terlik, 2. buzda kayma ayakkabısı Fr patte ayak

patent

Fr/İt patente lisans, berat << Lat littera patens açık mektup, genelge Lat patere açılmak, yayılmak, serilmek +ent° << HAvr *petə- açmak, yaymak

patern

İng pattern 1. model, örnek, 2. modele göre üretilen motif Fr patron 1. baba, ağa, pir, 2. kopyası alınan kitabın aslı, çoğaltılan şeyin modeli

paternalizm

Fr paternalisme koruyucu ve kollayıcı babalık, pederşahi Lat paternalis babaya ilişkin +ism° Lat pater baba +al°

patetik

Fr pathétique duyguları harekete geçiren, duygusal EYun pathētikós παθητικός za.a. EYun páthos πάθος zduygu, özellikle acı veya acıma duygusu +ik°

pathos

[ Ekşi Sözlük, 2002]
pathos: merhamet ve sempati gibi his uyandırma gücü veye yeteneği.

İng pathos hüzün, keder duygusu EYun páthos πάθος zher türlü duygu, özellikle acı

 pat(o)+


05.01.2016
pati

çoc

patik

Yun patikós πατικός zhafif pabuç, terlik Yun/EYun pátéō πάτέω zyürümek +ik°

patika

Yun pátiki πάτικι z [küç.] küçük yol, yolcuk EYun pátos πάτος zyürümekle oluşan yol, patika << HAvr *pnt- a.a. HAvr *pent- yürümek, ayak basmak

patinaj

Fr patinage kayma Fr patiner (buzda, karda) kaymak +age

patiseri

Fr pâtisserie pastacı dükkânı EFr pastaier hamur işi yapan