*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,092 madde altında toplam 30,983 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 3013 adet kelime arandı.
Son arananlar: dıdı, bozlak, posa, smokin, Mutrip, .

Son güncelleme: 23 Nisan 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fr papyrus Mısır'da yetişen bir kamıştan elde edilen yazı tabakası Lat papyrus a.a. EYun papýros παπύρος za.a. Mıs pə-pr a.a.

İng paprika kurutulmuş tatlı biber tozu Mac paprika biber Sırp papar a.a.

Fr papillon kelebek Lat papilio a.a.

par

onom yanma sesi

Fa pāra پاره zödül, para << OFa pārag ödül, ödünç (ödenen şey) ≈ Ave pāra- ödünç, borç Ave

Fr para+ [bileşik adlarda] yardım eden, hazırlayan, koruyan Fr parer yardım etmek, hazırlamak, tedarik etmek << Lat parare a.a.

Fr parabole EYun parabolḗ παραβολή z1. yana atış, 2. yatay olarak atılan bir nesnenin izlediği eğriyi ifade eden konik kesit MÖ 2. yy Perge'li Apollonios, Yun. matematikçi. EYun parabállō παραβάλλω zyana veya öteye atmak EYun para+1bállō, bol- βάλλω, βολ- zatmak

Fr paradis 1. cennet, 2. tiyatroda en üst balkon EYun parádeisos παράδεισος zcennet bahçesi

Fr paradigme (özellikle gramerde) kalıp, model, emsile EYun parádeigma παράδειγμα za.a. EYun paradeíknymi παραδείκνυμι zkarşılaştırmak, örnek göstermek, teşhir etmek +ma(t)EYun para+1deiknými, deig- δεικνύμι, δειγ- zgöstermek << HAvr *deik- parmakla işaret etmek, göstermek

Fr paradoxe şaşırtıcı ve tuhaf görüş, doğal düşünce tarzına aykırı olan şey EYun parádoksos παράδοξος za.a. EYun para+1dóksa δόξα zgörüş, kanı, mezhep EYun dékomai/dokéō δοκέω zkabul etmek, benimsemek

Fr parafe bir yazının kenarına konan küçük işaret, kısa imza Fr paragraphe ¶ işareti, derkenar

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.