*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,089 madde altında toplam 30,970 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 3936 adet kelime arandı.
Son arananlar: Hemze, Süfli, gık, Merdmgiriz, balici, .

Son güncelleme: 12 Ocak 2016

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

İng panama hat Güney Amerika'da yetişen bir bitkinin lifinden örülmüş hafif şapka öz Panama Orta Amerika'da bir ülke

Yun panegýrion πανεγύριον z [küç.] festival, fuar << EYun panēgýris πανηγύρις zkurultay, büyük toplantı, festival +ion2 %rLS 1297 § EYun pan- πᾶς, παν(τ)- ztüm EYun ágyris/agorá άγυρις/αγορά ztoplanma, kalabalık,

Erm pançar բանջար zyaprak, özellikle pancar yaprağı

İng punch 1. zımba, argoda yumruk, 2. bir tür alkollü içki ≈ İng puncheon dövme veya delme aleti, zımba %rOED s. punch, pounce EFr poinçon a.a. << OLat *punctiō << OLat punctiare delmek Lat puncta sivri uç, delgi

Fr/İng panda Doğu Asya'ya özgü iki ayrı memeli türünün adı ~? Nepali ponya

Fr pendentif 1. büyük tek mücevherli gerdanlık, 2. bir kubbeyi destekleyen asılı üçgen şeklinde alan Lat pendentivus a.a. Lat pendēre sarkmak, asılmak +iv-<< HAvr *pend- a.a. HAvr *(s)pen- sarkmak, asmak/asılmak

Yun pentíko πεντίκο zbeşli, (mec.) el EYun pénte πέντε zbeş << HAvr *penkʷe a.a.

İt pane di Spagna İspanyol ekmeği İt pane ekmek << Lat panis a.a. << HAvr *pās-t-ni besin, yiyecek HAvr *pā- beslemek

Fr pendule sarkaç Lat pendulus [küç.] a.a. Lat pendēre sarkmak +ul-

Fr pané [pp.] ekmek kırıntısına bulanmış (kızartma) << OLat panatus [pp.] << Lat pānis ekmek << HAvr pās-t-nis besin, yemek

İng panel discussion jüri toplantısı, açık oturum İng panel 1. tabaka, pano, 2. jüri üyelerinin adının yazıldığı pano [esk.], 3. jüri OLat pannellus [küç.] kumaş parçası, tabaka Lat pannus kumaş << HAvr *pan- a.a.

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.